תנאי שימוש

ברוכים הבאים למגזין WWY הפקה ותכנון חתונות!

אנו שמחים שביקרתם באתר שלנו. אנא קראו בעיון את תנאי השימוש הבאים לפני השימוש באתר.

שימוש באתר:

השימוש באתר זה כפוף לתנאים ולכללים המפורטים במסמך זה. על ידי שימוש באתר, אתם מסכימים להיות כפופים לתנאים אלו ולכללים אלו. אם אינכם מסכימים לתנאים אלו ולכללים אלו, אנא אל תשתמשו באתר.

האתר:

אתר זה מנוהל על ידי WWY הפקה ותכנון חתונות ("החברה"). כל התכנים המופיעים באתר, לרבות טקסט, תמונות, סרטונים, קבצי שמע וקוד, מוגנים בזכויות יוצרים של החברה או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה רשיון שימוש בהם. אסור לכם להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להשכיר או ליצור יצירות נגזרות של כל תוכן המופיע באתר ללא רשות מפורשת בכתב מהחברה.

קישורים לאתרים חיצוניים:

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה אינה אחראית לתכנים המופיעים באתרי אינטרנט אלו או לנהלים שלהם.

הגבלת אחריות:

החברה אינה מספקת כל ערובה לגבי האתר או לתכנים המופיעים בו. האתר ותכניו ניתנים "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים". החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי הנובע משימוש באתר או מתכניו.

אי אחריות לשירותים ועסקים מומלצים:

האתר עשוי להכיל המלצות לשירותים ועסקים בתחום החתונות. המלצות אלו ניתנות בתום לב ובאמונה שהן עשויות להיות מועילות עבור המשתמשים באתר. עם זאת, החברה אינה אחראית לאיכות השירותים או העסקים המומלצים, ואינה מספקת כל ערובה לגבי תוצאות השימוש בשירותים אלו או בעסקים אלו.

החברה אינה צד לכל עסקה בין משתמש באתר לבין שירות או עסק המומלץ באתר.

משתמשים באתר אחראים לבצע מחקר משלהם לפני בחירת שירות או עסק, ולנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שהם מרוצים מהשירות או העסק הנבחר.

המלצות אלו אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי.

משתמשים באתר המבקשים ייעוץ מקצועי בנוגע לתכנון חתונתם צריכים לפנות למומחה מוסמך בתחום.

הצהרות והתחייבויות של צדדים שלישיים:

האתר עשוי להכיל הצהרות או התחייבויות של צדדים שלישיים, כגון ספקי שירותים או עסקים המומלצים באתר.

החברה אינה אחראית להצהרות או התחייבויות אלו, ואינה מספקת כל ערובה לגבי נכונותן או דיוקן.

משתמשים באתר אחראים לקרוא בעיון את תנאי השימוש והמדיניות של כל ספק שירותים או עסק לפני השימוש בשירותיו או במוצריו.

שיפוי:

אתם מסכימים לשפות את החברה, את בעלי המניות שלה, את המנהלים שלה, את העובדים שלה ואת הסוכנים שלה מפני כל תביעה, נזק, הפסד, הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין) הנובעים משימוש באתר או מהפרת תנאי שימוש אלו.

שינויים בתנאי השימוש:

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש אלו בכל עת. שינויים אלו יהיו בתוקף מיד לאחר פרסומם באתר.

החוק המוחל וסמכות השיפוט:

תנאי השימוש אלו כפופים לחוקי מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע מהם או מהקשר אליהם תהיה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

הודעות:

כל הודעה או הודעה אחרת הנדרשת או ניתנת במסגרת תנאי השימוש אלו תימסר בכתב ותיחשב כנמסרת כדין כאשר תימסר באופן אישי, תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה, או תישלח בדוא"ל.

כללי:

תנאי השימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בין הצדדים ביחס לנושאים הנדונים בהם ומחליפים כל הסכם או הסכמה קודמים בעל פה או בכתב ביחס לאותם נושאים. אם הוראה כלשהי מתנאי השימוש אלו תיחשב בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תימחק מתנאי השימוש אלו והוראות הנותרות יישארו בתוקפן.

שמות מסחר וסימני מסחר:

שמות המסחר וסימני המסחר המופיעים באתר הינם רכוש החברה. אסור לכם להשתמש בשמות מסחר או בסימני מסחר אלו ללא רשות מפורשת בכתב מהחברה.

אם יש לך שאלות לגבי תנאי השימוש, אנא צור קשר באמצעות האתר.

גלישה מהנה!